40% e qytetarëve barnat i paguajnë nga xhepi

Maqedonia e Veriut

40% e qytetarëve shërbimet në shëndetësi i paguajnë nga xhepi i tyre edhe pse kjo gjë tregon se gjendja në shëndetësi nuk është për të mirë dhe se duhet të ndryshohen gjërat.

Nëpër farmaci, banrat të cilët për qytetarët janë në barë të Fondit të shëndetësisë mund t’i gjeni në fillim të muajt e më pas ato nuk janë pasiqë harxhohen shpejtë, për shumë njerëz e paqartë është se pse aq shpejt mund të harxhohen barnat të cilët privat mund të blihen.

Por gjendja e rëndë ekonomike vështirëson shumë qytetarët të cilët edhe pse kanë nevoja të mëdha për barna nuk mund të furnizohen me ato.