ALIU: MJAFT MË se na keni mërzitur, gjuha është e drejtë nomade o Artan!

Opinione

MJAFT MË se na keni mërzitur , na keni lodhur e stërlodhur, na keni lënduar. Sa po bën pak njeriu për të lexuar diçka të bukur, Oppss Artan Grubi-,,Ju premtuam barazi gjuhësore- U tha, u bë,, !

Po çfarë premtuat e çfarë keni bë shtrohet pyetja !
Premtuat LIRINË pa mos qenë të robëruar nga askush;

Premtuat BARAZINË e barazia ka mbetur në hasra;

Po GJUHA, gjuha është e drejtë nomade o Artan, ajo vjen me ty kah do që të shkosh. Nëse – ju thatë dhe u bë, atëherë kush tha e u bë më 1974. Kur thatë ju me të vërtetë U BË: më 2008, 2011, 2018 apo 2019-të ?

Nëse me ju gjuha gjendet dhe duket në çertifikatën zgjedhore të Pendarovskit, atëherë kur ju të IKNI ajo do të gjendet edhe më lartë edhe më thellë edhe më drejtë edhe më e ëmbël !

(q/a)