Doc. Dr. Argëtim Saliu botoi librin ‘E drejta administrative’

Art dhe Kulturë

Një tjetër libër më shumë në fushën e të drejtës administrative është punuar pikërisht nga profesori universitar Argëtim Saliu i cili më këtë prurje po pasuron edhe më shumë literaturën shkencore universitare.

Me këtë rast, ky botim i librit ‘E drejta administrative’ pritet që të jetë një tjetër pasuri për studentët e universiteteve shqiptare. Doc. Dr. Argëtim Saliu së bashku me profesorët universitar Prof. Dr. Jusuf Zejneli (UT) dhe Prof. Dr. Fejzulla Berisha (UKZ) botuan tekstin universitar “E drejta administrative”.

‘Përkushtimi, përvoja dhe profesionalizmi mundësuan botimin e librit “E DREJTA ADMINISTRATIVE”. Së bashku për administratë transparente dhe efektive. Mbi të gjitha kemi nevojë për sundim të ligjit dhe politikë për zhvillimin e shtetit, e jo vetëm për mbajtjen e pushtetit…’, ka shkruar mes tjerave Doc. Dr. Argëtim Saliu.