Për 16 vite bëri qendisjen e plotë të Kur’anit (FOTO)

Kuriozitete

Një punim i bukur si ky nuk mund të shihet askund, një grua me duart e saja ka qendisur Kur’anin famëlartë çdo ditë duke ia përkushtuar gjithë kohën e sajë dhe duke e mbaruar pas shumë viteve.

MA SHA ALL-LLAH!

Për 16 vjet punë e bëri Kur’anin e plotë me qendisje!