Rriten rrogat në shëndetësi

Maqedonia e Veriut

Qeveria në seancën e sotme rishikoi dhe miratoi Informacionin për lidhjen e Marrëveshjes për përcaktimin e vlerës për pagën minimale për shkallën më të ulët të kompleksitetit dhe për mënyrën e llogaritjes dhe pagimit të pagave në veprimtarinë shëndetësore dhe do të jetë në vlerën e 13.286 denarëve.

Nga shërbimi qeveritar informativ deklaruan se me këtë korrigjim vlera e pikës në sektorin e shëndetësisë është rritur për pesë për qind, ndërsa llogaritja e pagës më të ulët do të fillojë të zbatohet me pagën e muajit shtator, dhe në pajtueshmëri me marrëveshjen kolektive nuk do të jetë më pak se 15.770 denarë.