Shqiptarët akoma gjenden midis paradokseve të kushtetutave dhe një aspirate legjitime!

Opinione

Për shkaqe të së kaluarës dhe rrethanave aktuale gjeo-politike shqiptarët akoma gjenden midis PARADOKSEVE të kushtetutave ,dhe një ASPIRATE LEGJITIME.
Por edhe kushtetutat janë kategori e ndryshueshme, sepse edhe ëndrat e mëdhaja ka njëherë që duken të pa aritëshme një ditë bëhen REALITET .
Ja pak mbi këto paradokse ;-
Në preambulën e Kushtetutë së R. së Sërbisë akoma shkruan ( cit…) ;-
-Krahina Kosova dhe Metohija është pjesë përbërëse e territorit të Sëbisë- , ndërkaq ,
Në nenin 1 paragrafi (3 ) të Kushtetutës ës Republikës së Kosovës shkruan (cit…) ;-
(3). Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjese të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti.
Në kushtetutën e Maqedonisë Veriore shqiptarët bëjnë pjesë në kategorinë e bashkësive etnike që janë më shumë se 20% në vend..
E ndërkaq në Preambulën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ndër të tjera shkruan (cit…);
– me aspiratën shekullore të popullit shqiptarë për identitetin dhe bashkimin kombëtar- !
( q.aliu )