Shqiptarët në Turqi dhe të drejtat e tyre

Bota

Agim Retkoceri

Sot në Turqi sipas dhënave jetojnë zyrtarisht mbi 7 milionë shqiptarë, që janë gatisi të harruar , të bojkotuar të injoruar dhe të asimiluar, më shumë se askund vend, tjerër.
Sot në këtë shekull , të zhvillimit dhe të ndryshimeve ,të zhvillimit të demokracisë dhe të drejtave njeriut, të 7 milion shqiptarët e Turqisë,që janë të harruar, të bojkotuar dhe të injoruar e të asimiluar ,pa asnjë kokërr te drejtë të shkollimit në gjuhën e tyre amtare shqipe, gjërë më tani nuk ka kurrfarë ndryshimi apo sinjali të ndryshmit dhe lirimit nga ,kjo arnautofobi e albanofobi”” ,e trashiguar, e shekull pas shekulli, nga ish sistemi i vjetër otoman …
Sepse, atyre , arnautëve sot, nuk u lejohet jo vetëm ta mësojnë gjuhën shqipe, qe jetojnë në Turqi. edhe atyre me vetdije akoma të zgjuar kombëtare por edhe atyre të adimiluar ,për shkak të mingesës së shkollimit ,në gjuhën amtare shqipe dhe harresa e kësaj gjuhe në të folur e shkruar ,nder shekuj ,pasi shumica të përfshirë,, në sulltanate e hyqmete “” ,,kolltukgjinjë””nuk iu ka interesuar qenja e tyre kombëtare,kështu për shkak të këtij ,,indiferentizmit idiotesk,”” por duke mënduar e me mëndje, vetëm ,, tek ,,kolltuku “”e –rahatlluku, s’pari i tyre e pastaj ,,i babës dovllet,”” ka shkaktuar një proces të tmerrshëm të asimilimit , cili vërehet dukshëm,në shumë qytete të Turqisë!

Mëgjithëse, ëndrra e tyre për një atdhe të lirë dhe për mësim në gjuhen amtare të parëve,pra për gjuhës shqipe,akoma tek shqiptarët e Turqisë,edhepse të përbuzur ,si arnaut ,si qytetarë turq, të dorës apo të rendit së dytë, ende gjerë në ditët e sotme,kurrë nuk është shuar.

Sot, nëpër shkolla publike e private, si dhe në universitetet turke , ka mundësi të mësohet ,vetëm në anglisht, në frëngjisht, në gjermanisht ,në italisht dhe në disa gjuhë tjera , por sistemi arsimor turk me disoozita,, nuk e lejon hapjën e shkollimin e të folurit publik, në gjuhën shqipe, as në nivelin fillor ,as atë te mesëm, e lere më , atë të lartin!!!

Ky është si të thuash,një lloj amaneti, i përcjellur, nga sulltanët ,katila të gjuhës shqipe,, brez pas brezi.
Që ,,arnautët si vendali autokton”, tani të asimiluar dhe as ata më vonë si ,,muhaxhirë “” që të mos ju lejohet jo vetëm të falurir,por as edhe të shkruarit,si ,,jazi^^të gjuhës shqipe ,lere më ,përhapja e sistemit arsimor e shkollor, të saj.

Pasi, Mehmet Hakifët edhe pse intelektual ,por turkofil, më tepër kontribuan në asimilimit (turqizimit) sesa në ngritjën kombëtare të bashkëkombasve të tyre .
Sepse, ka mjaftuar vetëm një deklarstë e tyre ,duke thënë ,se ne jemi turk ,,musliman””,elhadulilah’që brenda një nate këta të konvertohën ,duke u shëndërruar, duke u bërë , si, turq , e më turk turqët.””
.Sot,në shumë shtete e vende të ndryshme, ekzistojnë edhe katedrat albanologjike ,ku zhvillohet të studjuarit e gjuhës shqipe edhe se ndoshta në të ardhëmen ,do mbahën edhe seminarre, për këtë gjuhë, ku ka më sh

numër i vogël emigrantesh shqiptarë,ku banojnë ne atë shtet siç është Kina dhe Rusia, ndërsa Ankaraja zyrtare, akoma nuk ka lejuar se paku të hapet një katedër albanologjike,për gjuhën shqipe, ku me qindra e mijëra intelektual shqiptarë,që me vetëdije e dijnë se janë shqiptarë, jqë anë dhe jetojnë në Turqi.
Sot ne disa shtete evropiane , mësimi në gjuhën shqipe,po zhvillohet dhe financohet, po nga buxhetët shtetrore si dhe nga fondet e veta siç janë Gjermani ,Austria , Franca , Zvicra , Suedia , Norvegjia Belgjika, Amerika ,Kanadaja Australia etj
Po ta marrim numrin e popullatës shqiptare që banon atje , në krahasim me Turqinë, do te mbetet një absurditet dhe marramendje ,që nuk do ta besonte këtë askush që kjo është një realitet.

Andaj,ne shqiptarët nuk kërkojmë ad më shumë e as më pak sesa të na lejohet në bazë të dispozitave mbi drejtat themelore të njeriut, që t Të hulumtohen arkivat e Turqisë për tapitë e shqiptarëve në shtetet e Ballkanit!
Nuk ka lejuar të bëhen hulumtime në arkivat e veta, qe me miliona tapi ekzistojnë për t’i nxjerrë në pah se kush ishte autokton në trojet e Ballkanit. Këta 7 milion shqiptarë të tanishëm, stërgjyshërit dhe gjyshërit e tyre kane tapitë deri të molla e kuqe në Serbi , andaj here do kurdo këto arkiva duhet të hapen dhe te zbardhet ai kapitull i hidhur i asaj kohe të zhvilluar në demin e shqiptarëve. Të hulumtohen arkivat e Turqisë për tapitë e shqiptarëve në shtetet e Ballkanit!