Në Maqedoni ka mungesë ambulancash

Maqedonia e Veriut

Shtëpia e shëndetit publik ka mungesë të ambulancave të ndihmës së shpejtë, thotë Besim Koka drejtor i Shtëpisë së shëndetit publik. Ai shton se edhe ambulancat të cilat i shfrytëzojnë momentalisht janë duke u vjetruar.

“Ne kemi probleme me ambulancat. Kemi problem fillimisht me numrin e ambulancave. Pastaj ato që i kemi kanë filluar të vjetrohen. Është e vërtetë që kemi probleme por gjithmonë kam potencuar se gjithmonë jemi në gatishmëri që qytetarëve t’ju dalim përkrah çdo nevoje. Edhe pse kemi probleme punën tonë si shtëpi e shëndetit dhe si ndihmë e shpejtë ne e bëjmë”, tha Besim Koka drejtor te Shtëpia e shëndetit publik.

Koka thotë se në natën e tragjedisë kanë shfrytëzuar maksimalisht të gjitha automjetet e ndihmës së shpejtë.

Kemi bërë një vlerësim me ekipin e ndihmës së shpejtë që e koordinuam së bashku gjithë këtë proces. U ulëm dhe shikuam problemet nëse ndokund kemi gabuar. Mendoj se kemi dalë perfekt. Ndoshta as në Gjermani nuk do arrinin se si jemi organizuar atë natë.

Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe thotë se ambulancat në natën e kobshme të 13 shkurtit, kanë arritur ne vendin e ngjarjes për 15 minuta.

“Para disa muajve kemi shpallë tender dhe procedura është në përfundim. Po kalon afati dhe porosia. Pra, për disa javë automjetet që i kemi porositur gjithsej dymbëdhjetë, do të ndahen kryesisht në Shtëpinë e Shëndetit në Shkup. Dhe më tej sipas nevojës do të ndahen në shtëpitë e tjera të kujdesit shëndetësor në vend”, tha Besim Koka drejtor te Shtëpia e shëndetit publik.

Ndryshe Shtëpia e Shëndetit Publik në fillim të muajit prill do të furnizohet me gjashtë automjete të reja të ndihmës së shpejtë.