Njohje reciproke te patent shoferave Maqedoni – Kosove!

Maqedonia e Veriut

Nenshkruhet marreveshja per njohje reciproke te patent shoferave pa pasur detyrime shtese per provime teorike dhe praktike!
Tani na mbetet edhe hapi tjeter per te hequr formalitetet e tepruara kufitare per levizjen e qytetareve dhe per qarkullimin e mallerave ne mes shteteve tona!